La CUP-AE proposa una reordenació de l’espai comunicatiu català i atorgar un terç als mitjans comunitaris

RADIOS-COMUNITARIAS6La CUP-AE proposta la creació d’un Consell de la Radiodifusió Lliure i Comunitària

El Parlament de Catalunya debatrà una moció de la CUP-Alternativa d’Esquerres per la democratització de l’espai comunicatiu català. En la moció insta a que es divideixi l’espai radioelèctric en terços; un terç pel mitjans públics, un terç pel mitjans privats i un terç pels mitjans comunitaris i que l’espai radioelèctric comunitari sigui controlat per un Consell de la Radiodifusió Lliure i Comunitària independent al Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

En l’exposició de la moció es denuncia el replegament de la funció social dels mitjans de comunicació en benefici dels interessos privats merament lucratius i s’exposen diversos exemples de la liberalització de l’espai radioelèctric a través de diverses normatives com la llei de la TDT o les reformes de la llei de la CCMA i del CAC. En la moció també es fa un repàs de les diverses legislacions que haurien de donar empar a la comunicació comunitària i que no han estat degudament delegades i es posa com exemple a l’Equador com a país que ha encarat aquesta reordenació de forma valenta.

El text defineix el mitjans comunitaris per aquells que es caracteritzen per:

1. Són mitjans d’iniciativa social que persegueixen també una finalitat social;

2. No tenen afany de lucre;

3. Són mitjans oberts a la participació més àmplia possible pel que fa a la propietat del mitjà; l’accés a l’emissió, així com també a les diverses decisions de programació, administració, operació, finançament i avaluació;

4. I són mitjans que persegueixen satisfer les necessitats de comunicació i habilitar l’exercici del dret a la informació i a la llibertat d’expressió de persones integrades en comunitats determinades.

Entre les mesures que es sotmetran a votació hi ha també el de garantir la consideració de “servei públic” als mitjans de comunicació comunitaris, perquè així no consta a la llei de la comunicació audiovisual de Catalunya; regular la situació dels mitjans comunitaris via llei o reglament; revisar les llicències ja concedides i reordenar el repartiment de l’espai radioelèctric en tres terços; prohibir que els mitjans comunitaris s’utilitzin per promoure iniciatives proselitistes, racistes, sexistes, feixistes o en general contràries als drets humans; excloure de la categoria de mitjans sense ànim de lucre les associacions o fundacions vinculades a entitats comercials, partits polítics i organitzacions religioses; garantir la sostenibilitat econòmica dels mitjans comunitaris a través de la creació d’un fons de garantia financera finançat a través d’un taxa del 2% sobre els ingressos comercials de les ràdios i televisions, entre altres.

Speak Your Mind

*